Chuẩn bị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành văn bản số 1027 /YDCT – VP gửi các đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi về việc xét tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7.

Công văn nêu rõ:

Thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền.

Để kịp thời gian xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi về việc xét tặng Giải thưởng tại đơn vị và tiến hành xét hồ sơ theo các quy định tại Thông tư 16/2020/TT-BYT.

Hồ sơ từ Hội đồng cơ sở đề nghị gửi lên thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ. Sau thời hạn trên, Cục ngừng tiếp nhận các hồ sơ và giấy tờ có liên quan.

Tôn vinh các cá nhân đạt Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ tư.

Tôn vinh các cá nhân đạt Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ tư.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý Y, dược cổ truyền – Bộ Y tế, Điện thoại: 024.62732247 hoặc 0984418866 (Bà Phan Thị Thùy Trang – Chuyên viên Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)./.

Chi tiết Công văn xem tại đây

AloBacsiGioi.vn (Nguồn: Bộ Y tế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *