PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan – Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan hiện là Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM; Chuyên gia Hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ngoài ra, PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan còn là cán bộ thỉnh giảng Bộ môn Sinh lý Đại học Y Dược TP HCM và Đại học Quốc Gia TPHCM. Thành viên Hội Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương. Thành viên GINA, GOLD, ARIA. Bà tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1978 tại Đại học Y Dược TPHCM, học Nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ. Bà nhận bằng tốt nghiệp Tiến sĩ Y học năm 1990 và được phòng hàm Phó giáo sư năm 2002. Phó giáo sư Lê Thị Tuyết Lan là chuyên gia trong lĩnh vực Hô hấp, đã công bố 34 dự án nghiên cứu các cấp (Cơ sở, Sở Khoa học công nghệ và quốc gia), 63 bài báo khoa học, viết và dịch 10 cuốn sách.

AloBacsiGioi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *