TTND.GS.TS Nguyễn Văn Kính

Xin mời xem bài viết chi tiết về GS.TS.BS Nguyễn Văn Kính tại kênh AloBacsiGiỏi:

  • Những lần đứng ngồi không yên trong cuộc chiến với COVID-19 tại Việt Nam
  • Chống dịch kiểu 4.0 của thành viên cốt cán thuộc bộ chỉ huy: online nhiều, ngủ ít cũng mơ thấy COVID
  • 39 năm làm bác sĩ, giúp Việt Nam khống chế nhiều đợt dịch lớn nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *